Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
178681609118102169922172320098231632649018993000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
148841703412171115411277414727125041215012427135271420617772
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152521434618054156261445714025144311816114534144811517014278
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183561457416816147851433614889138351395314419145741413815074
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
141441773313887131011302312014116331404712671139392118519825
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1228199451279811995110469806109881344512820131181229612688
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
117651233811835100569970850994811398820528185681635421254
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000595200728379308894480827651
 1. Kontakt
  Wyświetleń: 241045
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 82199
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 70473
 4. Zatrudnienie
  Wyświetleń: 53073
 5. Sędziowie i asesorzy orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 40361
 6. Organizacja jednostki
  Wyświetleń: 26479
 7. Opłaty sądowe - Wpis
  Wyświetleń: 24786
 8. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 24227
 9. Skargi i wnioski związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 22698
 10. Wydziały orzecznicze
  Wyświetleń: 22583
 11. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 14 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 20891
 12. Zatrudnienie - dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 20342
 13. Opłaty sądowe - Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 19956
 14. Bieżące
  Wyświetleń: 19727
 15. Przyjmowanie spraw
  Wyświetleń: 17012
 16. Wyniki
  Wyświetleń: 16140
 17. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 15360
 18. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 14840
 19. Formularze
  Wyświetleń: 14239
 20. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 14100
 21. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2004 roku
  Wyświetleń: 14050
 22. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 13551
 23. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 12973
 24. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 12846
 25. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 12569
 26. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 12508
 27. Zbędne i zużyte składniki majątku
  Wyświetleń: 12180
 28. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 11912
 29. Archiwa
  Wyświetleń: 11546
 30. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 11525
 31. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 11329
 32. Majątek Sądu
  Wyświetleń: 11197
 33. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 10926
 34. Rozporzadzenie w sprawie utworzenia WSA
  Wyświetleń: 10896
 35. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 10711
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10270
 37. Protokoły Komisji Skrutacyjnych
  Wyświetleń: 10193
 38. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10167
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10097
 40. Referendarze orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 9879
 41. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9711
 42. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9657
 43. EPIDEMIA COVID-19
  Wyświetleń: 8718
 44. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) ogłoszony w dniu 30 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 8344
 45. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 8256
 46. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i asesorów za rok 2016
  Wyświetleń: 8186
 47. Sądy, Trybunały i Urzędy
  Wyświetleń: 7983
 48. Informacja o przysługujących środkach prawnych
  Wyświetleń: 7862
 49. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i asesorów za rok 2017
  Wyświetleń: 7678
 50. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7137
 51. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - wstęp
  Wyświetleń: 5756
 52. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) ogłoszony w dniu 22 września 2017 r.
  Wyświetleń: 5602
 53. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i asesorów za rok 2018
  Wyświetleń: 4965
 54. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4894
 55. Praktyki - dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 4814
 56. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty ogłoszony w dniu 17 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 4656
 57. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Wyświetleń: 3942
 58. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3644
 59. test
  Wyświetleń: 3503
 60. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 3487
 61. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego ogłoszony w dniu 22 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 3043
 62. RODO
  Wyświetleń: 2989
 63. Pytania prejudycjalne
  Wyświetleń: 2882
 64. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 2760
 65. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 2707
 66. ZASADY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z SĄDEM
  Wyświetleń: 2550
 67. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty ogłoszony w dniu 3 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 2468
 68. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 9 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 2456
 69. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 2456
 70. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i asesorów za rok 2019
  Wyświetleń: 2299
 71. Zarządzenie Nr 31-2017 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 16 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2093
 72. Udział mediów w rozprawie
  Wyświetleń: 1997
 73. Konferencje i wizyty
  Wyświetleń: 1976
 74. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 19 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1965
 75. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) ogłoszony w dniu 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1870
 76. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1834
 77. e-Wokanda
  Wyświetleń: 1532
 78. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)
  Wyświetleń: 1487
 79. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 11 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1463
 80. Zarządzenie Nr 46-2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA we Wrocławiu w 2017 r.
  Wyświetleń: 1449
 81. Zarządzenie Nr 28-2017 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 14 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1426
 82. Zarządzenie Nr 44-2017 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1324
 83. Zarządzenie Nr 9-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 30 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1302
 84. Zarządzenie Nr 64-2016 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA we Wrocławiu w 2017 r.
  Wyświetleń: 1286
 85. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty ogłoszony w dniu 22 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1201
 86. Sprawozdanie finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1183
 87. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 942
 88. Zarządzenie Nr 59-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 920
 89. Zarządzenie Nr 37-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniach 8 i 9 sierpnia 2018 r
  Wyświetleń: 835
 90. CENTRALNA BAZA ORZECZEŃ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH (CBOSA)
  Wyświetleń: 809
 91. Zarządzenie Nr 34-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu w dniach 1, 2 i 3 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 804
 92. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 803
 93. Komunikat NSA w sprawie stosowania od 25.05.2018 r. przepisów UE o ochronie danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 790
 94. Zarządzenie Nr 46-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 31 października 2018 r.
  Wyświetleń: 784
 95. Zarządzenie Nr 61-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 31 października 2019 r.
  Wyświetleń: 585
 96. Zarządzenie Nr 32-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 26 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 563
 97. Zarządzenie Nr 7-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 19 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 563
 98. Zarządzenie Nr 13-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania Biura Podawczego w WSA we Wrocławiu
  Wyświetleń: 557
 99. Zarządzenie Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiuz dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
  Wyświetleń: 553
 100. Konkurs na stanowisko referent-stażysta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
  Wyświetleń: 548
 101. PORTAL AKT SĄDOWYCH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH (PASSA)
  Wyświetleń: 530
 102. Informacja o orzeczeniach kończących sprawę, wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na rozprawach i na posiedzeniach niejawnych (w tym w trybie uproszczonym)
  Wyświetleń: 519
 103. Zarządzenie Nr 10-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 2 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 508
 104. Komunikat w sprawie biegu terminów i innych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  Wyświetleń: 494
 105. Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 12 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 489
 106. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  Wyświetleń: 486
 107. Oświadczenia referendarzy o członkostwie w zrzeszeniu, funkcji pełnionej w organie fundacji oraz członkostwie w partii politycznej
  Wyświetleń: 481
 108. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 468
 109. Zarządzenie Nr 60-2019 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w WSA we Wrocławiu w 2019 r.
  Wyświetleń: 445
 110. Zarządzenie Nr 41-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 29 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 443
 111. Oświadczenia sędziów i asesorów o członkostwie w zrzeszeniu, funkcji pełnionej w organie fundacji oraz członkostwie w partii politycznej
  Wyświetleń: 438
 112. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach sędziowskich i asesorskich
  Wyświetleń: 423
 113. Wymagania dla kandydatów
  Wyświetleń: 409
 114. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 401
 115. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 396
 116. Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
  Wyświetleń: 385
 117. Zarządzenie Nr 49-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 382
 118. Ogłoszenie w sprawie wolnych stanowisk sędziego
  Wyświetleń: 366
 119. Oświadczenia o stanie majątkowym referendarzy za rok 2019
  Wyświetleń: 349
 120. Oświadczenia o stanie majątkowym referendarzy za rok 2018
  Wyświetleń: 346
 121. Oświadczenia o stanie majątkowym referendarzy za rok 2016
  Wyświetleń: 341
 122. Oddziały
  Wyświetleń: 325
 123. Oświadczenia o stanie majątkowym referendarzy za rok 2017
  Wyświetleń: 312
 124. Pytania prawne
  Wyświetleń: 312
 125. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2019 roku
  Wyświetleń: 282
 126. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2008 roku
  Wyświetleń: 280
 127. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2007 roku
  Wyświetleń: 270
 128. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2012 roku
  Wyświetleń: 267
 129. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2014 roku
  Wyświetleń: 266
 130. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2016 roku
  Wyświetleń: 266
 131. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2017 roku
  Wyświetleń: 264
 132. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2005 roku
  Wyświetleń: 263
 133. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2011 roku
  Wyświetleń: 261
 134. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2006 roku
  Wyświetleń: 259
 135. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2009 roku
  Wyświetleń: 258
 136. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2018 roku
  Wyświetleń: 257
 137. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2010 roku
  Wyświetleń: 256
 138. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2013 roku
  Wyświetleń: 244
 139. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2015 roku
  Wyświetleń: 241
 140. Pomocne strony internetowe
  Wyświetleń: 241
 141. Inspektor danych osobowych
  Wyświetleń: 220
 142. Właściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 213
 143. Tradycje sądownictwa administracyjnego w Polsce
  Wyświetleń: 188
 144. Poznaj sądy administracyjne
  Wyświetleń: 177
 145. Poznaj sądy administracyjne - dla młodzieży
  Wyświetleń: 176
 146. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.
  Wyświetleń: 166
 147. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.
  Wyświetleń: 165
 148. Komunikaty prasowe
  Wyświetleń: 14
 149. Ogłoszenia/ komunikaty
  Wyświetleń: 14
 150. Prasa- media
  Wyświetleń: 11
 151. Kontakt dla mediów
  Wyświetleń: 7
 152. Kontakt dla mediów
  Wyświetleń: 2
 153. Test
  Wyświetleń: 2
Wersja XML