Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
463373725354577422324586048599289700000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297262803134447330643646766137293423472035060653603275033610
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
174041556917537164972105219632226752595025838280612742329440
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
142261599511524111441212914263120551178312069131611386217279
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145461364917239147251391713259139721743214107137621460513210
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
173661391615978141111345614087131601327213729138771357314387
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
135021672413246124771233711445111221323112101133202051419078
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1171495291220111428104849334104411282012227124091172612099
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11199115771119495509484811589801318219224175271542219937
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000563188526728911856377407301
 1. Kontakt
  Wyświetleń: 276755
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 108276
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 103774
 4. Zatrudnienie
  Wyświetleń: 68513
 5. Sędziowie i asesorzy orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 49409
 6. EPIDEMIA COVID-19- komunikat Nr 2/2021
  Wyświetleń: 46315
 7. Organizacja jednostki
  Wyświetleń: 34761
 8. Wpis sądowy
  Wyświetleń: 34188
 9. CENTRALNA BAZA ORZECZEŃ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH (CBOSA)
  Wyświetleń: 30340
 10. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 28930
 11. Wydziały orzecznicze
  Wyświetleń: 28736
 12. Zatrudnienie - dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 27134
 13. Skargi i wnioski związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 24301
 14. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 14 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 22130
 15. Bieżące
  Wyświetleń: 21903
 16. Wyniki
  Wyświetleń: 21136
 17. Przyjmowanie spraw
  Wyświetleń: 20588
 18. e-Wokanda
  Wyświetleń: 19561
 19. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 19068
 20. Formularze
  Wyświetleń: 18723
 21. EPIDEMIA COVID-19- komunikat Nr 1/2021
  Wyświetleń: 18121
 22. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 17646
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2004 roku
  Wyświetleń: 16626
 24. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 16093
 25. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 16053
 26. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 15855
 27. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 15579
 28. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 15526
 29. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 15444
 30. Archiwa
  Wyświetleń: 15220
 31. Majątek Sądu
  Wyświetleń: 15170
 32. Zbędne i zużyte składniki majątku
  Wyświetleń: 15012
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14782
 34. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 14760
 35. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 14486
 36. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 13452
 37. Referendarze orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 13400
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13081
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12904
 40. ZASADY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z SĄDEM
  Wyświetleń: 12804
 41. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i asesorów za rok 2016
  Wyświetleń: 12358
 42. Rozporządzenie w sprawie utworzenia WSA
  Wyświetleń: 12180
 43. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12113
 44. Protokoły Komisji Skrutacyjnych
  Wyświetleń: 11939
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11882
 46. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i asesorów za rok 2017
  Wyświetleń: 11275
 47. EPIDEMIA COVID-19- komunikat Nr 4/2020
  Wyświetleń: 10946
 48. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 9784
 49. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) ogłoszony w dniu 30 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 9737
 50. Wymagania dla kandydatów
  Wyświetleń: 9491
 51. Sądy, Trybunały i Urzędy
  Wyświetleń: 9184
 52. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i asesorów za rok 2018
  Wyświetleń: 8993
 53. Praktyki - dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 8039
 54. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7785
 55. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i asesorów za rok 2019
  Wyświetleń: 7479
 56. Pytania prejudycjalne
  Wyświetleń: 7261
 57. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 7201
 58. Koszty sądowe
  Wyświetleń: 6960
 59. RODO
  Wyświetleń: 6875
 60. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 6780
 61. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) ogłoszony w dniu 22 września 2017 r.
  Wyświetleń: 6716
 62. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 6677
 63. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - wstęp
  Wyświetleń: 6448
 64. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)
  Wyświetleń: 6270
 65. PORTAL AKT SĄDOWYCH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH (PASSA)
  Wyświetleń: 6120
 66. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6068
 67. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego ogłoszony w dniu 22 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 5960
 68. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 5789
 69. Komunikaty
  Wyświetleń: 5586
 70. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty ogłoszony w dniu 17 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 5562
 71. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach sędziowskich i asesorskich
  Wyświetleń: 5482
 72. Kodeks postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 5447
 73. test
  Wyświetleń: 4899
 74. Udział mediów w rozprawie
  Wyświetleń: 4770
 75. Konferencje i wizyty
  Wyświetleń: 4749
 76. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  Wyświetleń: 4681
 77. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Wyświetleń: 4651
 78. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 4600
 79. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4499
 80. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 4363
 81. Informacja o orzeczeniach kończących sprawę, wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na rozprawach i na posiedzeniach niejawnych (w tym w trybie uproszczonym)
  Wyświetleń: 4289
 82. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4243
 83. Ustawa o COVID-19
  Wyświetleń: 4236
 84. Koszty postępowania sądowego
  Wyświetleń: 4204
 85. Oddziały
  Wyświetleń: 4044
 86. Wydział III
  Wyświetleń: 3991
 87. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 3895
 88. Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 3722
 89. 2020
  Wyświetleń: 3714
 90. Akty unijne
  Wyświetleń: 3648
 91. Zarządzenie Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiuz dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
  Wyświetleń: 3636
 92. Ustawa o petycjach
  Wyświetleń: 3531
 93. 2020
  Wyświetleń: 3500
 94. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3489
 95. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty ogłoszony w dniu 3 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 3481
 96. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3473
 97. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 3448
 98. 2019
  Wyświetleń: 3438
 99. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 9 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 3431
 100. Pytania prawne
  Wyświetleń: 3418
 101. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3412
 102. Skarga na przewlekłość postępowania sądowego
  Wyświetleń: 3370
 103. Wydział II
  Wyświetleń: 3328
 104. Komunikat w sprawie biegu terminów i innych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  Wyświetleń: 3324
 105. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) z dnia 7 października 2020 r.
  Wyświetleń: 3321
 106. Sprawozdanie finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3295
 107. Oświadczenia sędziów i asesorów o członkostwie w zrzeszeniu, funkcji pełnionej w organie fundacji oraz członkostwie w partii politycznej
  Wyświetleń: 3268
 108. Wydział IV
  Wyświetleń: 3255
 109. 2020
  Wyświetleń: 3251
 110. Kontakt dla mediów
  Wyświetleń: 3232
 111. Wydział I
  Wyświetleń: 3182
 112. Prasa- media
  Wyświetleń: 3137
 113. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 19 października 2018 r.
  Wyświetleń: 3117
 114. Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3105
 115. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 3077
 116. Tradycje sądownictwa administracyjnego w Polsce
  Wyświetleń: 2975
 117. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) ogłoszony w dniu 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 2867
 118. Inspektor ochrony danych osobowych
  Wyświetleń: 2862
 119. Zarządzenie Nr 31-2017 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 16 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2809
 120. Petycje
  Wyświetleń: 2772
 121. Pomocne strony internetowe
  Wyświetleń: 2761
 122. Oświadczenia referendarzy o członkostwie w zrzeszeniu, funkcji pełnionej w organie fundacji oraz członkostwie w partii politycznej
  Wyświetleń: 2750
 123. Zarządzenia Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2742
 124. 2021
  Wyświetleń: 2726
 125. Poznaj sądy administracyjne
  Wyświetleń: 2682
 126. Ustawy
  Wyświetleń: 2642
 127. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 11 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2626
 128. Oświadczenia o stanie majątkowym referendarzy za rok 2016
  Wyświetleń: 2590
 129. Oświadczenia o stanie majątkowym referendarzy za rok 2019
  Wyświetleń: 2584
 130. Oświadczenia o stanie majątkowym referendarzy za rok 2017
  Wyświetleń: 2571
 131. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent- stażysta z dnia 12 października 2020 r.
  Wyświetleń: 2565
 132. Właściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 2558
 133. Oświadczenia o stanie majątkowym referendarzy za rok 2018
  Wyświetleń: 2552
 134. Ogłoszenie w sprawie wolnych stanowisk sędziego
  Wyświetleń: 2549
 135. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2516
 136. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.
  Wyświetleń: 2431
 137. Udzielenie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2428
 138. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2019 roku
  Wyświetleń: 2424
 139. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.
  Wyświetleń: 2423
 140. Narodowy zasób archiwalny i archiwa
  Wyświetleń: 2402
 141. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2362
 142. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2018 roku
  Wyświetleń: 2342
 143. Poznaj sądy administracyjne - dla młodzieży
  Wyświetleń: 2310
 144. Sposób postępowania z aktami spraw sądowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2295
 145. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2012 roku
  Wyświetleń: 2282
 146. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2014 roku
  Wyświetleń: 2278
 147. Pomocne adresy korporacji prawniczych
  Wyświetleń: 2270
 148. Zarządzenie Nr 48/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 2268
 149. Przekazywanie sprawy
  Wyświetleń: 2260
 150. Zarządzenie Nr 49/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2020 r.
  Wyświetleń: 2260
 151. USTAWA zmieniająca ustawę COVID-19
  Wyświetleń: 2245
 152. Nadzór nad działalnością WSA
  Wyświetleń: 2239
 153. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2016 roku
  Wyświetleń: 2216
 154. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2005 roku
  Wyświetleń: 2215
 155. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty ogłoszony w dniu 22 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 2210
 156. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2011 roku
  Wyświetleń: 2207
 157. Zarządzenie Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2206
 158. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2201
 159. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2189
 160. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2013 roku
  Wyświetleń: 2180
 161. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2015 roku
  Wyświetleń: 2176
 162. Rozporządzenie MS skargi i wnioski
  Wyświetleń: 2174
 163. Konkurs na stanowisko referent-stażysta ogłoszony w dniu 5 października 2020 r.
  Wyświetleń: 2163
 164. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2007 roku
  Wyświetleń: 2144
 165. Zarządzenie Nr 13 Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2135
 166. Wysokość i zasady poboru wpisu
  Wyświetleń: 2128
 167. Zarządzenia Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2128
 168. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2010 roku
  Wyświetleń: 2121
 169. Rozporządzenie RM organizacja przyjmowania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2115
 170. Zarządzenie Nr 39 Prezesa NSA
  Wyświetleń: 2096
 171. Zarządzenie Nr 15/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 2094
 172. Zarządzenie Nr 46-2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA we Wrocławiu w 2017 r.
  Wyświetleń: 2092
 173. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2009 roku
  Wyświetleń: 2081
 174. Ustawa o dniach wolnych
  Wyświetleń: 2059
 175. Utworzenie i właściwość miejscowa WSA
  Wyświetleń: 2056
 176. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2008 roku
  Wyświetleń: 2049
 177. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w 2006 roku
  Wyświetleń: 2045
 178. Wysokość opłat kancelaryjnych
  Wyświetleń: 2021
 179. Zarządzenia Prezesa WSA
  Wyświetleń: 2007
 180. Tryb umarzania nieuiszczonych należności
  Wyświetleń: 1998
 181. Zarządzenie Nr 28-2017 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 14 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1998
 182. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1997
 183. Zarządzenie Nr 9-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 30 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1986
 184. e-Rozprawa
  Wyświetleń: 1985
 185. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1973
 186. 2021
  Wyświetleń: 1954
 187. Zarządzenie Nr 28/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 1946
 188. Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1943
 189. Zarządzenie Nr 70/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1938
 190. Zarządzenie Nr 14/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1925
 191. Zarządzenie Nr 64-2016 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA we Wrocławiu w 2017 r.
  Wyświetleń: 1910
 192. Zarządzenie Nr 44-2017 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1896
 193. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1872
 194. Zarządzenie Nr 52/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 1870
 195. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego z dnia 06 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1821
 196. Zarządzenie Nr 51/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 1802
 197. Zarządzenie Nr 22/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 1801
 198. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych- postępowanie sądowe
  Wyświetleń: 1788
 199. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 1762
 200. Zarządzenie Nr 4/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1758
 201. Koordynator do spraw dostępności w WSA we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1746
 202. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i asesorów za rok 2020
  Wyświetleń: 1705
 203. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych -ponowne udostępnienie danych sektora publicznego
  Wyświetleń: 1605
 204. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - cele kontraktowe
  Wyświetleń: 1589
 205. Zarządzenie Nr 25/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1581
 206. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - monitoring wizyjny
  Wyświetleń: 1575
 207. Zarządzenie Nr 59-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1563
 208. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych -wnioski skargi petycje
  Wyświetleń: 1556
 209. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - informacja publiczna
  Wyświetleń: 1542
 210. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o odbywanie praktyk oraz praktyk studenckich i osób odbywających praktyki oraz praktyki studenckie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1532
 211. Ogłoszenia/ komunikaty
  Wyświetleń: 1520
 212. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1515
 213. Sprawozdanie finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1512
 214. Zarządzenie Nr 62/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 1452
 215. Zarządzenie Nr 37-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniach 8 i 9 sierpnia 2018 r
  Wyświetleń: 1440
 216. Zarządzenie Nr 61-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 31 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1438
 217. Komunikaty prasowe
  Wyświetleń: 1427
 218. Zarządzenie Nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1414
 219. Zarządzenie Nr 34-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu w dniach 1, 2 i 3 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1400
 220. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent - stażysta z dnia 20 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1398
 221. Zarządzenie Nr 46-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 31 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1382
 222. Komunikat NSA w sprawie stosowania od 25.05.2018 r. przepisów UE o ochronie danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 1376
 223. 2021
  Wyświetleń: 1342
 224. Wydział I
  Wyświetleń: 1312
 225. Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 12 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1205
 226. Zarządzenie Nr 7-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 19 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1203
 227. Zarządzenie Nr 32-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 26 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1200
 228. Zarządzenie Nr 13-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania Biura Podawczego w WSA we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1173
 229. Zarządzenie Nr 60-2019 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w WSA we Wrocławiu w 2019 r.
  Wyświetleń: 1172
 230. Zarządzenie Nr 10-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 2 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1141
 231. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystent sędziego 1 etat z dnia 22 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 1114
 232. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1113
 233. Test
  Wyświetleń: 1078
 234. Zarządzenie Nr 41-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 29 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 1020
 235. Wnioski
  Wyświetleń: 988
 236. Zarządzenie Nr 49-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 977
 237. Akty unijne
  Wyświetleń: 877
 238. Zarządzenie Nr 56/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 856
 239. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent- stażysta z dnia 9 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 831
 240. 2022
  Wyświetleń: 830
 241. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent- stażysta z dnia 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 816
 242. INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
  Wyświetleń: 737
 243. Zarządzenie Nr 54/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 669
 244. 2022
  Wyświetleń: 566
 245. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalisty w Oddziale Finansowo-Budżetowym 1 etat na zastępstwo z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 535
 246. Zarządzenie Nr 13/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 405
 247. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 382
 248. Zarządzenia nr 35/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2022r. w przedmiocie zmiany treści załączników do Zarządzenia nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
  Wyświetleń: 323
 249. 2022
  Wyświetleń: 295
 250. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego z dnia 6 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 273
 251. Sprawozdanie finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 250
 252. Zarządzenie nr 37/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 237
 253. 2023
  Wyświetleń: 108
 254. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 81
 255. Ogłoszenia o konkursie na stanowisko inspektora w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym z dnia 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 33
 256. Zarządzenie Nr 53/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 30 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 20
Wersja XML