Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

EPIDEMIA COVID-19

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, a także w nawiązaniu do działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, co następuje:

Informacje dotyczące przewidywanych terminów rozpraw znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-Wokanda.

Przypominamy, że istnieje możliwość rozpoznania sprawy przez Sąd na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)

 

- złożenia pisma procesowego w Biurze Podawczym,

- udziału w rozprawie w charakterze strony (uczestnika postępowania), jej przedstawiciela lub pełnomocnika, bądź też jako publiczności,

- uzyskania informacji w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej,

- zapoznania się z aktami sprawy w Czytelni Akt Sądowych,

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przez Prezesa WSA we Wrocławiu.

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

skargi, petycje, wnioski prosimy składać na piśmie na adres Sądu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail:  informacja@wroclaw.wsa.gov.pl

NBP O/O WROCŁAW 68101016740040822231000000.

Zasady elektronicznej komunikacji z Sądem znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

- na Sali A do 4 osób,

- na Sali B do 4 osób,

- na Sali C do 2 osób,

- Salę D (audiowizualną) przeznacza się na potrzeby przeprowadzania rozpraw zdalnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanej innym sądom administracyjnym.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

 

Informujemy, że po opuszczeniu pomieszczenia przez interesanta (wszystkich uczestników  w przypadku sali rozpraw) dokonuje się wietrzenia i dezynfekcji pomieszczenia. Toalety dostępne dla interesantów są czyszczone i dezynfekowane nie rzadziej niż co 2 godziny.

Wszelkie decyzje podejmowane są w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo stron oraz uczestników postępowania, przyczyniając się do powstrzymania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu: bip.wroclaw.wsa.gov.pl (MENU BIP zakładka: EPIDEMIA COVID-19), w których podawane będą bieżące informacje na temat funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Komunikat sporządzony na podstawie:

Zarządzenia Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Wersja XML