Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

EPIDEMIA COVID-19- komunikat Nr 1/2020

KOMUNIKAT

Nr 1/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, a także w nawiązaniu do działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, co następuje:

 1. Wznawia się rozprawy Sądu. 

Informacje dotyczące przewidywanych terminów rozpraw znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-Wokanda.

Przypominamy, że istnieje możliwość rozpoznania sprawy przez Sąd na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

 

 1. Wejście interesantów do budynku Sądu możliwe jest wyłącznie w celu:

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

 1. Wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu; skargi, petycje, wnioski prosimy składać na piśmie na adres Sądu oraz drogą elektroniczną na adres e mail: 

 

 1. Wstrzymuje się przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie Sądu.

NBP O/O WROCŁAW 68101016740040822231000000.

 

 1. Biuro Podawcze (parter budynku Sądu) czynne jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8:30. do 14:30 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania.

 

 1. Przyjmowanie korespondencji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

Zasady elektronicznej komunikacji z Sądem znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

 

 1. Prosimy ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników na rozprawie, tak aby po każdej ze stron uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby.

W trakcie prowadzonych rozpraw ogranicza się ilość miejsc dla publiczności:

 

 1. Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej (I piętro budynku Sądu, pokój 102A) czynny jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8:30. do 14:30 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

 

Informujemy, że po opuszczeniu pomieszczenia przez interesanta (wszystkich uczestników  w przypadku sali rozpraw) dokonuje się wietrzenia i dezynfekcji pomieszczenia. Toalety dostępne dla interesantów są czyszczone i dezynfekowane nie rzadziej niż co 2 godziny.

Wszelkie decyzje podejmowane są w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo stron oraz uczestników postępowania, przyczyniając się do powstrzymania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu: bip.wroclaw.wsa.gov.pl (MENU BIP zakładka: EPIDEMIA COVID-19), w których podawane będą bieżące informacje na temat funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Komunikat sporządzony na podstawie:

Zarządzenia Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

 

Wersja XML