Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o orzeczeniach kończących sprawę, wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na rozprawach i na posiedzeniach niejawnych (w tym w trybie uproszczonym)

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 582 (w tym repertorium SA – 188; repertorium SAB – 390; repertorium SO – 4).

PDFWydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r..pdf
PDFWydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r..pdf
PDFWydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r..pdf
PDFWydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r..pdf
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 661 (w tym repertorium SA – 200; repertorium SAB – 461; repertorium SO – 6).

PDFWydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r..pdf
PDFWydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r.pdf
PDFWydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r..pdf
PDFWydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r..pdf
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia  2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 603 (w tym repertorium SA – 247; repertorium SAB – 354; repertorium SO – 2).

PDFWydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r.pdf
PDFWydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r.pdf
PDFWydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r.pdf
PDFWydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r..pdf
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia  2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 579 (w tym repertorium SA – 273; repertorium SAB – 301; repertorium SO – 5).

PDFWydział I- orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12. 2020 r.pdf
PDFWydział II- orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12. 2020 r.pdf
PDFWydział III- orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12. 2020 r.pdf
PDFWydział IV- orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12. 2020 r.pdf
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada  2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 588 (w tym repertorium SA – 306; repertorium SAB – 279; repertorium SO – 3).

PDFWydział I- orzeczenia zapadłe od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r..pdf
PDFWydział II- orzeczenia zapadłe od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r.pdf
PDFWydział III- orzeczenia zapadłe od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r.pdf
PDFWydział IV- orzeczenia zapadłe od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r.pdf
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 października  2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 773 (w tym repertorium SA – 277; repertorium SAB – 491; repertorium SO – 5).

PDFWydział I- orzeczenia zapadłe od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r..pdf

PDFWydział II- orzeczenia zapadłe od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r..pdf
PDFWydział III- orzeczenia zapadłe od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r..pdf
PDFWydział IV- orzeczenia zapadłe od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r..pdf
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury. Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 438 (w tym repertorium SA – 246; repertorium SAB – 189; repertorium SO – 3).


PDFWydział I-orzeczenia zapadłe od 01.09.2020 r.do 30.09.2020 r..pdf
PDFWydział II-orzeczenia zapadłe od 01.09.2020 r.do 30.09.2020 r..pdf

PDFWydział III-orzeczenia zapadłe od 01.09.2020 r.do 30.09.2020 r..pdf

PDFWydział IV-orzeczenia zapadłe od 01.09.2020 r.do 30.09.2020 r..pdf

 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.


Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 322
(w tym repertorium SA – 207; repertorium SAB – 108; repertorium SO – 7).

PDFWydział I- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.pdf
PDFWydział II- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.pdf
PDFWydział III- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.pdf
PDFWydział IV- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.pdf
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 16 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 191 (w tym repertorium SA – 105; repertorium SAB – 79; repertorium SO – 7).

PDFWydział I- orzeczenia zapadłe od 16.07.2020 r. do 31.07.2020 r..pdf
PDFWydział II- orzeczenia zapadłe od 16.07.2020 r. do 31.07.2020 r..pdf
PDFWydział III- orzeczenia zapadłe od 16.07.2020 r. do 31.07.2020 r..pdf
PDFWydział IV- orzeczenia zapadłe od 16.07.2020 r. do 31.07.2020 r..pdf

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 1 lipca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 186 (w tym repertorium SA – 127; repertorium SAB – 58; repertorium SO – 1).

PDFWydział I.pdf
PDFWydział II.pdf
PDFWydział III.pdf
PDFWydział IV.pdf

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 16 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 174 (w tym repertorium SA - 104; repertorium SAB – 61; repertorium SO – 9).

PDFWydział I.pdf
PDFWydział II.pdf
PDFWydział III.pdf
PDFWydział IV.pdf

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 1 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 149 (w tym repertorium SA - 41; repertorium SAB – 104; repertorium SO – 4).

PDFWydział I.pdf
PDFWydział II.pdf
PDFWydział III.pdf
PDFWydział IV.pdf

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 16 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 209 (w tym repertorium SA - 50; repertorium SAB – 152; repertorium SO – 7).

PDFWydział I.pdf
PDFWydział II.pdf
PDFWydział III.pdf
PDFWydział IV.pdf

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 16 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 612 (w tym repertorium SA - 174; repertorium SAB – 438).

PDFWydział I.pdf
PDFWydział II.pdf
PDFWydział III.pdf
PDFWydział IV.pdf

Wersja XML