Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o orzeczeniach kończących sprawę, wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na rozprawach i na posiedzeniach niejawnych (w tym w trybie uproszczonym)

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.


Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 322
(w tym repertorium SA – 207; repertorium SAB – 108; repertorium SO – 7).

PDFWydział I- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.pdf
PDFWydział II- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.pdf
PDFWydział III- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.pdf
PDFWydział IV- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.pdf
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 16 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 191 (w tym repertorium SA – 105; repertorium SAB – 79; repertorium SO – 7).

PDFWydział I- orzeczenia zapadłe od 16.07.2020 r. do 31.07.2020 r..pdf
PDFWydział II- orzeczenia zapadłe od 16.07.2020 r. do 31.07.2020 r..pdf
PDFWydział III- orzeczenia zapadłe od 16.07.2020 r. do 31.07.2020 r..pdf
PDFWydział IV- orzeczenia zapadłe od 16.07.2020 r. do 31.07.2020 r..pdf

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 1 lipca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 186 (w tym repertorium SA – 127; repertorium SAB – 58; repertorium SO – 1).

PDFWydział I.pdf
PDFWydział II.pdf
PDFWydział III.pdf
PDFWydział IV.pdf

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 16 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 174 (w tym repertorium SA - 104; repertorium SAB – 61; repertorium SO – 9).

PDFWydział I.pdf
PDFWydział II.pdf
PDFWydział III.pdf
PDFWydział IV.pdf

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 1 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 149 (w tym repertorium SA - 41; repertorium SAB – 104; repertorium SO – 4).

PDFWydział I.pdf
PDFWydział II.pdf
PDFWydział III.pdf
PDFWydział IV.pdf

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 16 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 209 (w tym repertorium SA - 50; repertorium SAB – 152; repertorium SO – 7).

PDFWydział I.pdf
PDFWydział II.pdf
PDFWydział III.pdf
PDFWydział IV.pdf

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od 16 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 612 (w tym repertorium SA - 174; repertorium SAB – 438).

PDFWydział I.pdf
PDFWydział II.pdf
PDFWydział III.pdf
PDFWydział IV.pdf

Wersja XML