Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

(status: aktualny)

 

Uwaga!

 

Zasady higieny i dezynfekcji pomieszczeń Sądu

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa:

 

Ogólne zasady wejścia interesantów do budynku Sądu

Każda osoba wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:

Niezastosowanie się do wyżej wskazanych obowiązków będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu.

 

Prosimy:

 

Zasady wejścia do budynku Sądu w celu złożenia pisma procesowego

Informujemy, że obok wyżej wskazanych obowiązków:

Zasady wejścia na rozprawę dla stron (uczestników postępowania) i ich przedstawicieli lub pełnomocników

Zasady wejścia stron (pełnomocników, przedstawicieli) na salę rozpraw

•     Prosimy ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników na rozprawie, tak aby po każdej ze stron uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby

•     Informujemy, że uczestniczący w rozprawie będą wpuszczani do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 15 minut przed rozpoczęciem rozprawy i mogą przemieszczać się tylko po ogólnodostępnym terenie Sądu na parterze i I piętrze budynku

•     Prosimy ograniczyć korzystanie z windy do niezbędnego minimum. Informujemy, że z windy w tym samym czasie mogą korzystać max. dwie osoby

•     Prosimy zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób w trakcie oczekiwania przed salą rozpraw na wywołanie sprawy

•     Prosimy bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw o dokonanie dezynfekcji rąk

 

 

Zasady wejścia publiczności na salę rozpraw

 

Zasady wejścia do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej

•     W Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej oprócz pracowników każdorazowo może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz

•     Informujemy, że pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer

•     Kolejna osoba może wejść do Sekretariatu po opuszczeniu go przez poprzedniego interesanta oraz po dokonaniu w razie potrzeby wietrzenia pomieszczenia i niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów

•     Prosimy bezpośrednio przed wejściem do Sekretariatu o dokonanie dezynfekcji rąk

Zasady wejścia do Czytelni Akt Sądowych

 

Zasady wejścia do Kasy Sądu

 

Informacja sporządzona na podstawie:

Zarządzenia nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

 

Wersja XML