Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Kompetencje prezesa sądu:

1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz

2. jest Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz Kolegium Sądu

3. sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądu

4. pełni czynności administracji sądowej, a w szczególności:

 

Zgromadzenie ogólne sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Kompetencje Zgromadzenia ogólnego sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

W skład Zgromadzenia Ogólnego Sędziów wchodzą wszyscy sędziowie zatrudnieni w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Lista sędziów i asesorów

 

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Kompetencje Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

Wersja XML