Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach sędziowskich i asesorskich

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że w dniu 11 października 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu (M.P. z dnia 8 października 2021 r., poz. 917).

https://www.monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2021/pozycja/917

DOCKarta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewodzkim Sądzie Administracyjnym.doc
DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych .docx

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że w dniu 8 października 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu (M.P. z dnia 4 października 2021 r., poz. 898).

https://www.monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2021/pozycja/898

 

Informuję, że wszystkie sprawy związane z naborem na stanowisko sędziego prowadzi Krajowa Rada Sądownictwa.

Poniższy link kieruje do oficjalnej strony Krajowej Rady Sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu (M.P. z dnia 18 sierpnia 2021 r., poz. 752)

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/752

DOCWzór karty zgłoszenia kandydata.doc

DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.docx

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu (M.P. z dnia 7 kwietnia 2021 r., poz. 329).

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/329

Informuję, że wszystkie sprawy związane z naborem na stanowisko sędziego prowadzi Krajowa Rada Sądownictwa.

Poniższy link kieruje do oficjalnej strony Krajowej Rady Sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu (M.P. z dnia 7 kwietnia 2021 r., poz. 331).

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/331

Wzór karty zgłoszenia kandydata

PDFOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych -nabór na asesora WSA Wrocław.pdf [PDF 0.20 MB]
 

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu M.P. z dnia 20 sierpnia 2020 r., poz. 745 informujące, że w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu są wolne cztery stanowiska sędziego.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/745

Informujemy, że wszystkie sprawy związane z naborem na stanowisko sędziego prowadzi Krajowa Rada Sądownictwa.

Poniższy link kieruje do oficjalnej strony Krajowej Rady Sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa

Wersja XML