Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział II

Komunikat nr 2/II/2020: dnia 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: ochrona zwierząt

Wyrok z dnia 20 lutego 2020r. sygnatura akt II SA/Wr 445/19 (uchylony)

Teza: Skoro zatem art. 85aa ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt expressis verbis odsyła do nakazu określonego „w art. 45 ust. 1 pkt 5a” oraz nakazu określonego „w art. 46 ust. 3 pkt 5a”, to nie można przyjąć, że odsyła on również do nakazu określonego „w art. 47 ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 5a”.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

Wyrok NSA z dnia 9 września 2020 r. sygnatura akt II OSK 1164/20 uchylający wyrok i oddalający skargę

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 1/II/2020: dnia 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: administracyjne postępowanie, przywrócenie terminu

Wyrok z dnia 19 marca 2020 r. sygnatura akt II SA/Wr 51/20 (prawomocny)

Teza: W świetle art. 58 § 1 oraz art. 105 § 1 w zw. z art. 126 Kodeksu postępowania administracyjnego bezprzedmiotowe jest prowadzenie postępowania w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania na skutek wniosku podnoszącego wyłącznie nieskuteczność doręczenia decyzji.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Wersja XML