Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział III

Komunikat nr 3/III/2020: dnia 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: inne

Wyrok z dnia 19 lutego 2020 r. sygnatura akt  III SA/Wr 514/19 (prawomocny)

Teza: Wyrażenie na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez radę gminy, której radny jest członkiem, zgody na rozwiązanie z tym radnym stosunku pracy pozostawione jest uznaniu rady gminy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rada ma obowiązek odmówić wyrażenia takiej zgody z uwagi na przyjęcie, że podstawą rozwiązania tego stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez radnego.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat  nr 2/III/2020: dnia 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: drogi publiczne

 

Wyrok WSA z dnia 22 stycznia 2020 r. sygnatura akt III SA/Wr 347/19 (prawomocny)

Tezy:

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 1/III/2020: dnia 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: środki unijne

Wyrok z dnia 31 października 2019 r. sygnatura akt III SA/Wr 179/19 (nieprawomocny)

Tezy:

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 1/III/2018: dnia 22 czerwca 2018 r.

Hasła tematyczne: prawo miejscowe

W dniu 25 kwietnia 2018 r. i 10 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpoznał sprawy ze skarg: Gminy Wrocław, Gminy Boguszów–Gorce, Gminy Podgórzyn oraz Gminy Miejskie Dzierżoniów na zarządzenia zastępcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany nazw ulic położonych w powyższych gminach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.) zwanej dalej „ustawą dekomunizacyjną” i uchylił zarządzenia zastępcze w sprawach zarejestrowanych pod sygnaturami akt:

1.  III SA/Wr 72/18 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Karola Marksa na Generała Stefana Grota-Roweckiego w gminie Miasto Boguszów- Gorce;

2.  III SA/Wr 73/18 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Wincentego Pstrowskiego na Władysława Grabskiego w gminie Miasto Boguszów- Gorce;

3.  III SA/Wr 74/18 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Leona Kruczkowskiego na Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w gminie Miasto Dzierżoniów;

4.  III SA/Wr 98/18 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Marchlewskiego na Jana Karskiego w Gminie Podgórzyn;

5.  III SA/Wr 141/18 w przedmiocie zmiany nazwy bulwaru im. prof. Stanisława Kulczyńskiego na Profesorów Lwowskich w Gminie Wrocław.

Wyroki o sygnaturach akt III SA/Wr 72/18,  III SA/Wr 73/18, III SA/Wr 74/18, III SA/Wr 98/18 są prawomocne z dniem 15 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne wyrokami z dnia 15 listopada 2018 r. o sygnaturach akt II OSK 2385/18, II OSK 2386/18, II OSK 2123/18, II OSK 2209/18.

Wyrok o sygnaturze akt III SA/Wr 141/18 jest prawomocny z dniem 14 lipca 2018 r.

 

 

 

Wersja XML