Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział IV

Komunikat nr 3/IV/2020: 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: pomoc społeczna, dokumenty obcojęzyczne

Wyrok z dnia 28 maja 2019 r. sygnatura akt IV SA/Wr 161/19 (prawomocny)

Teza: Fakt dokonywania kluczowych ustaleń dla sprawy, w  oparciu o nieprzetłumaczone dokumenty obcojęzyczne pozostaje w sprzeczności z przepisami   art.4 pkt 3 i art.5 ust.1 ustawy o języku polskim  w zw. z art. 27 Konstytucji RP. Wynikający z powyższych przepisów wymóg dokonywania  czynności urzędowych przez organ administracji publicznej w języku polskim jest realizowany poprzez dokonywanie tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 2/IV/2020: 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: pomoc społeczna, świadczenie pielęgnacyjne

Wyrok z dnia 25 lutego 2020 r., sygnatura akt IV SA/Wr 430/19 (nieprawomocny)

Teza: Przy uwzględnieniu kontekstu historycznego pojawienia się przepisu art.17 ust. 5 pkt 1 lit. a) dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zdekodowanie w obecnych realiach znaczenia tegoż przepisu jako pozbawiającego w całości świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna otrzymującego świadczenie emerytalne znacznie niższe, pozostaje w sprzeczności z wynikami wykładni systemowej, funkcjonalnej oraz wykładni prokonstytucyjnej (wykładni "przyjaznej" Konstytucji).

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 1/IV/2020: 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: pomoc społeczna, postępowanie nadzwyczajne

Wyrok z dnia 6 lutego 2019 r., sygnatura akt IV SA/Wr 494/18 (prawomocny)

Teza: Zakwestionowania w trybie art. 154 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ostateczna decyzja, na podstawie której żadna strona nie nabyła prawa, może być przedmiotem postępowania nadzwyczajnego w tym trybie pod warunkiem, że wszczęcie postępowania w tym trybie w celu weryfikacji treści prawomocnej decyzji nie będzie zmierzać do podważenia związania treścią prawomocnego wyroku oddalającego skargę w tej sprawie i wynikającą z powyższego wyroku oceną prawną w zakresie zgodności albo niezgodności z prawem kontrolowanej decyzji administracyjnej. W demokratycznym państwie prawnym organy władzy publicznej nie mogą wzajemnie podważać swoich orzeczeń.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat Nr 1/IV/2019: dnia 14 grudnia 2019 r.

Hasła tematyczne: informacja publiczna

Sprawa ze skargi Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia na decyzję Stadionu Wrocław sp. z o. o. we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. (bez numeru) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, zarejestrowana pod sygnaturą akt IV SA/Wr 389/19, została rozpoznana i zakończona wyrokiem z dnia 5 grudnia 2019 r. uchylającym zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 22 lipca 2019 r. (bez numeru).