Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koszty sądowe

Kosztami sądowymi są koszty związane z konkretną sprawą sądowoadministracyjną.

Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków.

Opłatami sądowymi są wpis sądowy i opłata kancelaryjna.

Zwrot wydatków dotyczy należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych w danej sprawie oraz kosztów ogłoszeń oraz diet i kosztów podróży należnych sędziom i pracownikom sądowym z powodu wykonania czynności sądowych poza budynkiem sądowym, określonych w odrębnych przepisach.

 

Zasady ponoszenia kosztów sądowych

NBP O/O WROCŁAW 68101016740040822231000000

Przy uiszczaniu opłaty sądowej należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany oraz sygnaturę akt sądowych.

 

Skutki nieuiszczenia opłaty sądowej

Nieuiszczenie opłaty wywołuje następujące skutki prawne

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

art. 211- art. 214; art. 219 – art. 220; art. 226 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Wersja XML