Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata kancelaryjna

Opłatę kancelaryjną pobiera się za:

 

Wysokość opłaty kancelaryjnej w poszczególnych przypadkach

Opłata kancelaryjna pobierana jest za każdą rozpoczętą stronę, licząc ją jako całą.

 

Opłata kancelaryjna wynosi:

0,50 zł za każdą stronę wydruku czarno-białego pism i załączników wniesionych w formie elektronicznej w formacie 210x297 mm (A4)

1 zł za każdą stronę wydruku kolorowego pism i załączników wniesionych w formie elektronicznej w formacie 210x297 mm (A4)

2 zł za każdą stronę kopii lub wydruku dokumentów wydanych na wniosek,

10 zł

20 zł za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej, jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym lub zawiera tabelę,

100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia. Wysokość tej opłaty jest stała, niezależnie od ilości stron uzasadnienia orzeczenia.

 

Za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w formacie:

w formatach większych niż wyżej wymienione – 60 zł/m2

 

Jeżeli dokument lub wydruk mogą być wydane po usunięciu danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną:

210x297 mm (A4) – 0,75 zł czarno-biały, 1,5 zł kolorowy

297x420 mm (A3) – 1,5 zł czarno-biały, 3 zł kolorowy

420x594 mm (A2) – 3 zł czarno-biały, 6 zł kolorowy

594x841 mm (A1) – 6 zł czarno-biały, 12 zł kolorowy

841x1189 mm (A0) – 12 zł czarno-biały, 24 zł kolorowy

----

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Rozporządzenia/Wysokość opłat kancelaryjnych

 

 

Wersja XML