Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koszty postępowania sądowego

Są to koszty poniesione przez stronę celem dochodzenia swoich spraw przed sądem administracyjnym.

 

Niezbędne koszty postępowania:

 

Zwrot kosztów postępowania sądowego

Stronie przysługuje zwrot niezbędnych kosztów postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym od organu administracji publicznej w razie

 

Uwaga: Zwrot kosztów postępowania przysługuje wyłącznie na wniosek, który musi zostać zgłoszony najpóźniej do zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia.

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w: 

art. 199, art. 205, art. 210 – ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

 

Wersja XML