Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty

 

Nr 12/2021: 14 października 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z dniem 7 października 2021 r. Pani Asesor WSA Iwona Solatycka przystąpiła do pełnienia urzędu na stanowisku asesora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Nr 11/2021: 14 października 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z dniem 6 października 2021 r. Pani Asesor WSA Marta Pawłowska przystąpiła do pełnienia urzędu na stanowisku asesora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Nr 10/2021: 14 października 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2021 r. Pani Asesor WSA Anna Kuczyńska- Szczytkowska przystąpiła do pełnienia urzędu na stanowisku asesora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Nr 9/2021: 14 października 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, źe Sędzia WSA w Białymstoku Małgorzata Dziemianowicz orzeka na delegacji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Nr 8/2021: 13 września 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z dniem 13 września 2021 r. Pani S.WSA Anetta Chołuj została powołana na stanowisko Zastępcy przewodniczącego Wydziału III w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu na okres od 13 września 2021 r. do 12 września 2023 r.

 

Nr 7/2021: 13 września 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z dniem 13 września 2021 r. Pani S.WSA Magdalena Jankowska-Szostak Zastępca przewodniczącego Wydziału III została powołana na stanowisko Przewodniczącego Wydziału III w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu na okres od 13 września 2021 r. do 12 września 2023 r.

 

Nr 6/2021: 11 września 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z dniem 11 września 2021 r. Pani S.NSA Anna Moskała przeszła w stan spoczynku.

 

Nr 5/2021: 1 września 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2021 r. Pani S. WSA Maria Tkacz-Rutkowska przeszła w stan spoczynku.

 

Nr 4/2021: 18 sierpnia 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniu 20 sierpnia br. kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego będzie nieczynna.

 

Nr 3/2021: 28 lipca 2021 r.

  1. Z dniem 27 lipca 2021 r. Pani Alina Glibowska została odwołana ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz została rozwiązana umowa o pracę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę.
  2. Z dniem 28 lipca 2021 r. Panu Piotrowi Kulikowi – Kierownikowi Oddziału Administracyjno-Gospodarczego zostały powierzone obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Obecne stanowisko Pana Piotra Kulika – Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Nr 2/2021: 12 maja 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu informuje, że z dniem 27 kwietnia 2021 r. Pan Sędzia WSA Wojciech Śnieżyński przystąpił do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Nr 1/2021: 23 kwietnia 2021 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu przypomina, że 4 maja 2021 r. jest dniem wolnym od pracy. Sąd w tym dniu nie urzęduje.

Poniższy link odsyła do treści Zarządzenia Prezesa WSA

Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.

 

Nr 10/2020: 22 grudnia 2020 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu przypomina, że 24 grudnia 2020 r. i 25 grudnia 2020 r. są dniami wolnymi od pracy. Sąd w tym dniu nie urzęduje.


Poniższy link odsyła do treści Zarządzenia Prezesa WSA oraz ustawy

Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 16 października 2019 r.

Ustawa o dniach wolnych

 

Nr 9/2020: 10 listopada 2020 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje o zarządzeniu Nr 52/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Dagmary Dominik-Ogińskiej do działania w imieniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Poniższy link odsyła do treści zarządzenia.

 

Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.

 

Nr 8/2020: 10 listopada 2020 r.


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje o zarządzeniu Nr 51/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Tomasza Świetlikowskiego do działania w imieniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.


Poniższy link odsyła do treści zarządzenia.


Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.

 

Nr 7/2020: 10 listopada 2020 r.


Prezes Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu informuje, że Pani Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska – Z-ca Przewodniczącej Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dniem 1 listopada 2020 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na pięcioletnią kadencję.

 

Nr 6/2020: 2 listopada 2020 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu przypomina, że 11 listopada 2020 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Sąd w tym dniu nie urzęduje.

 

Poniższy link odsyła do treści ustawy o dniach wolnych od pracy.

 

Ustawa o dniach wolnych od pracy.

 

Nr 5/2020: 30 października 2020 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje o ustalonych procedurach postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia SARS-CoV-2 wśród osób zatrudnionych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Poniższy link odsyła do pełnej treści zarządzenia.

Zarządzenie Prezesa WSA we Wrocławiu nr 49/2020 z dnia 30 października 2020 r.

 

Nr 4/2020: 27 października 2020 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że celem przeciwdziałania potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARs-CoV-2 zmianie ulegają zasady organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

 

Poniższy link odsyła do pełnej treści komunikatu.

 

Komunikat Nr 4/2020 z dnia 27 października 2020 r.

 

Nr 3/2020: 5 października 2020 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu wyznaczono Panią Agnieszkę Dąbrowską.

Poniższy link odsyła do danych koordynatora do spraw dostępności

Kontakt

 

Nr 2/2020: 26 maja 2020 r. 


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego informuje o biegu terminów i innych zmianach w postępowaniu sądowoadministracyjnym


Poniższy link odsyła do pełnej treści komunikatu.


Komunikat Nr 2/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

 

Nr 1/2020: 4 maja 2020 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że celem przeciwdziałania potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARs-CoV-2 zmianie ulegają zasady organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

 

Poniższy link odsyła do pełnej treści komunikatu.

 

Komunikat Nr 1/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

Wersja XML