Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Podmiot udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem.

Podmiot odpowiedzialny za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Wrocławia

Poniższy link kieruje do strony internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia zawierającej informację o punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Wrocławia oraz procedurze dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej

https://bip.um.wroc.pl/artykul/590/20320/nieodplatna-pomoc-prawna

 

Więcej przydatnych informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,

Poniższy link odsyła do strony poświęconej darmowej pomocy prawnej oraz zawierającej wyszukiwarkę punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zorganizowanych przez inne powiaty na terenie województwa dolnośląskiego.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

-----

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w: 

przepisach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

 

Wersja XML