Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie zwane RODO.

Rozporządzenie to ma zastosowanie do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wojewódzki Sąd administracyjny we Wrocławiu, z tym zastrzeżeniem, iż w zakresie, w którym Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości, niektóre regulacje RODO zostały wyłączone, zaś w ich miejsce obowiązują procedury wynikające z ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przepisy innych ustaw szczególnych np. Ordynacja podatkowa, Kodeks Pracy, Kodeks postępowania cywilnego.

Szczegółowe informacje na temat RODO oraz zakres jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są dla Państwa na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakładce:

RODO – Ochrona danych osobowych - wybrane informacje ogólne

http://www.nsa.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-wybrane-informacje-ogolne-1.php

Akty prawne w zakresie danych osobowych

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/prawo

Inspektor Ochrony Danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

Dariusz Kaj
tel.: 71 316 02 78
e-mail: iod@wroclaw.wsa.gov.pl

 

Wersja XML