Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

 

Plik do pobrania PDF (0.04 MG) PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok.pdf

Wersja XML