Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

EPIDEMIA COVID-19- komunikat Nr 2/2021

KOMUNIKAT

Nr 2/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

(status: aktualny)

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, a także w nawiązaniu do działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, co następuje: 

 

Wejście interesantów do budynku Sądu możliwe jest wyłącznie w celu:

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Biuro Podawcze

Zasady wejścia do budynku Sądu w celu złożenia pisma procesowego

Posiedzenia sądowe

Zasady wejścia na rozprawę dla stron (uczestników postępowania) i ich przedstawicieli lub pełnomocników

 

Ograniczenie  publiczności na salach rozpraw

            na Sali A do 6 osób – parter budynku Sądu

            na Sali B do 6 osób – I piętro budynku Sądu

            na Sali C do 4 osób – I piętro budynku Sądu

            na Sali D – 0 osób – I piętro budynku Sądu

           Salę D (audiowizualną) przeznacza się na potrzeby przeprowadzania rozpraw zdalnych i posiedzeń niejawnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanym innym sądom administracyjnym.

 

Zasady wejścia publiczności na salę rozpraw

 

Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej

 

Zasady wejścia do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej

 

Czytelnia Akt Sądowych

 

Zasady wejścia do Czytelni Akt Sądowych

 

Kasa Sądu

 

Zasady wejścia do Kasy Sądu

 

 

Wersja XML