Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 37/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Wrocław, dnia  1   kwietnia 2022 r.

 

Prez-0120/37/22

 

ZARZĄDZENIE Nr 37/2022

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury nadawania i odbierania dostępu do kont użytkowników zewnętrznych w portalu PASSA

 

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177) w zw. z § 23 ust. 2 Zarządzenia Nr 24 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Polityki zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych EZD i PASSA zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu wewnętrzną procedurę nadawania i odbierania dostępu do kont użytkowników zewnętrznych w portalu PASSA, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.;

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz w intranecie.

 

PDFZałącznik.pdf
 

Wersja XML