Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze

Poniżej znajdziecie Państwo gotowe do pobrania formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Prawo pomocy

PDFFormularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej.pdf

PDFFormularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.pdf

DOCOświadczenie pełnomocnika świadczącego pomoc prawną z urzędu do wypłaty wynagrodzenia w sprawie.doc

 

Informacja publiczna

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wersja XML