Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze

Poniżej znajdziecie Państwo gotowe do pobrania formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Prawo pomocy


PDFFormularz o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej PPf .pdf
PDFFormularz przyznania prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej PPPr.pdf

Umieszczone powyżej formularze wniosków (PPF oraz PPPr) pozwalają na ich elektroniczne wypełnienie. Po wypełnieniu formularza należy go wydrukować i własnoręcznie podpisać.


Uwaga: rubryki 4.1. i 4.2. należy wypełnić ręcznie zgodnie z pouczeniem.

 

DOCOświadczenie pełnomocnika świadczącego pomoc prawną z urzędu do wypłaty wynagrodzenia w sprawie.doc

 

Informacja publiczna

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wersja XML