Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu posiada w trwałym zarządzie dwie nieruchomosci zabudowane (ul. Św. Mikołaja 78/79 i 80), stanowiące własność Skarbu Państwa oraz mienie ruchome obejmujące wyposażenie niezbędne do funkcjonowania.informację wytworzył(a): Agnieszka Sałata
za treść odpowiada: Agnieszka Sałata
data wytworzenia: 07-07-2004
Wersja XML