Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis sądowy

Wpis sądowy pobierany jest od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji

 

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym

Zwrot opłat sądowych.

Opłaty sądowe podlegają zwrotowi jeżeli zostały:

 

Wpis sądowy podlega zwrotowi w całości z urzędu przez Sąd:

 

Wpis sądowy jest wpisem stałym lub wpisem stosunkowym.

 

Wpis stały

Wpis stały pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia nie są należności pieniężne i ma charakter stałej kwoty określonej we wskazanych niżej przepisach.

 

Wysokość wpisu stałego w poszczególnych sprawach

 1. Wpis stały w wysokości 100 zł pobiera się w sprawach:
 1. Wpis stały w wysokości 200 zł pobiera się w sprawach:
 1. Wpis stały w wysokości 300 zł pobiera się w sprawach:
 1. Wpis stały w wysokości 500 zł pobiera się w sprawach:
 1. Wpis stały w wysokości 800 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 1. Wpis stały w wysokości 1000 zł pobiera się w sprawach:

usług pocztowych

aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej

geologii i górnictwa

kultury, edukacji i wychowania

sportu, turystyki i rekreacji

 

 1. Wpis stały w wysokości 1.500 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 1. Wpis stały w wysokości 3.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 1. Wpis stały w wysokości 5.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 1. Wpis stały w wysokości 8.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 1. Wpis stały w wysokości 10.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 

Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej niż 100 zł.

 

Wpis stosunkowy

Wpis ten pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne

 

Obowiązek strony wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia

 

Wysokość wpisu stosunkowego

Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest akt administracyjny dotyczący należności pieniężnej.

Wysokość wpisu zależy od wysokości tej należności, która stanowi wartość przedmiotu zaskarżenia.

Wpis stosunkowy wynosi przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

Uwaga: wartość przedmiotu zaskarżenia strona obowiązana jest wskazać w skardze na akt administracyjny, który dotyczy należności pieniężnej.

 

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

 

Wersja XML