Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydziały orzecznicze

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu dzieli się na cztery wydziały orzecznicze oznaczone liczbami rzymskimi I, II, III, IV. Wydziały te utworzono na podstawie, ustalonych w przepisach o biurowości, kryteriów rzeczowo-problemowych określających przedmiot spraw sądowoadministracyjnych. Poniżej przedstawiono orientacyjne kategorie spraw jakimi zajmują się poszczególne Wydziały Sądu. Jednocześnie przedmiot spraw oznaczony został za pomocą symboli, z treścią których można zapoznać się korzystając z odesłania umieszczonego na dole niniejszej informacji.

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych oraz wykonania orzeczeń Sądu należą do poszczególnych wydziałów jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej (symbole: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659).

Przewodniczący Wydziału
Kompetencje przewodniczącego wydziału:
1. kieruje wydziałem
2. wykonuje, w zakresie zadań wydziału, czynności prezesa sądu w zakresie
 

3. wykonuje czynności sądowe w następującym zakresie: 
 

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:


 

 

 

Wersja XML