Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach sędziowskich i asesorskich
  Data modyfikacji: 30-04-2021 13:34
 2. Komunikaty
  Data modyfikacji: 27-04-2021 08:25
 3. Informacja o orzeczeniach kończących sprawę, wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na rozprawach i na posiedzeniach niejawnych (w tym w trybie uproszczonym)
  Data modyfikacji: 23-04-2021 14:22
 4. Zarządzenie Nr 62/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2020 r.
  Data modyfikacji: 22-04-2021 13:25
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2020
  Data modyfikacji: 21-04-2021 08:40
 6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o odbywanie praktyk oraz praktyk studenckich i osób odbywających praktyki oraz praktyki studenckie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
  Data modyfikacji: 21-04-2021 08:27
 7. Zbędne i zużyte składniki majątku
  Data modyfikacji: 16-04-2021 19:51
 8. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 08-04-2021 23:54
 9. Zarządzenie Nr 25/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2021 r.
  Data modyfikacji: 08-04-2021 23:22
 10. Koordynator do spraw dostępności w WSA we Wrocławiu
  Data modyfikacji: 29-03-2021 22:18
Wersja XML