Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udział mediów w rozprawie

Udział mediów i rejestracja dźwięku i obrazu

W rozprawach przed Sądem mogą brać udział przedstawiciele mediów, jednakże dokonywanie rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu rozprawy, może odbywać się po uprzednim wyrażeniu zgody przez przewodniczącego składu orzekającego.

Przy czym zgoda ta może określać warunki rejestracji, na przykład miejsca ustawienia kamer i mikrofonów, aby nie utrudniały one przeprowadzenia rozprawy.

Preferowaną formą jest składanie pisemnych wniosków przed rozprawą albo ustnie do protokołu w trakcie rozprawy.

Niezależnie od tego przedstawiciele mediów są zobowiązani samodzielnie zadbać o przestrzeganie rygorów wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 ze zm.).

Wersja XML