Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce na wokandzie

Wrocław, dnia 3 lipca 2020 r.

W dniu 15 czerwca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga na bezczynność KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie transportu maseczek i innych środków ochrony osobistej przy użyciu samolotu ANTONOV AN-124. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt IV SAB/Wr 209/20 i jest na etapie oczekiwania na spełnienie wymogów formalnych skargi.

 

Wrocław, dnia 3 lipca 2020 r.

W dniu 25 czerwca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na czynności Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu w przedmiocie stwierdzenia objęcia kwarantanną w związku z przekroczeniem granicy państwa. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt IV SA/Wr 284/20 i jest na etapie oczekiwania na spełnienie wymogów formalnych związanych ze skierowaniem jej do rozpoznania w trybie uproszczonym.

 

Wrocław, dnia 28 lutego 2020 r.

W dniu 21 lutego 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęły dwie skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 lipca 2019 r., Nr XII/266/19 zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia Nr IX/174/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocławia działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków. Sprawy zostały zarejestrowane odpowiednio pod sygnaturami akt IV SA/Wr 104/20 oraz IV SA/Wr 105/20. Zaskarżona uchwała dotyczy określenia trzech warunków, które należy łącznie spełnić przy przyjmowaniu dzieci do żłobka. Obie sprawy na etapie uzupełniania braków formalnych skargi.

 

 

Wrocław, dnia 7 lutego 2020 r.

W dniu 18 stycznia 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga Roberta Jałochy na decyzję Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu z dnia 30 października 2019 r., Nr DN/R/10/201/2019 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt IV SA/Wr 25/20 i skierowana na rozprawę, której termin wyznaczono na dzień 3 marca 2020 r. o godzinie 9:30 w sali A.

 

 

Wrocław, dnia 16 lipca 2019 r.

Informujemy, że w sprawie ze skargi Województwa Dolnośląskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r., Nr NK-N.4131.196.5.2019.GD1 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odwołanie ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej, zarejestrowanej pod sygnaturą akt IV SA/Wr 254/19, wyznaczono termin rozprawy na dzień 21 sierpnia 2019 r. o godzinie 9:30 w sali B.

 

 

Wrocław, dnia 5 lutego 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga Cezarego Morawskiego na uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r., Nr 33/VI/18 w sprawie odwołanie ze stanowiska Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt IV SA/Wr 30/19. Sprawa ta jest na etapie uzupełniania wymogów formalnych skargi.

 

 

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że w sprawie o sygnaturze akt IV SA/Wr 30/19 wyznaczono termin rozprawy na dzień 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00 w sali B.

Wersja XML