Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RODO

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W

_________________________________________________________________________ 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Zgodnie z RODO Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu jest zobowiązany zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez komórki organizacyjne Sądu. W zakresie jednak, w którym Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości (działalność orzecznicza Sądu), niektóre regulacje RODO zostały wyłączone. W ich miejscu obowiązują bowiem procedury wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z  2018 r. poz. 1302 ze zm.).

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w pozycji RODO w zakładce Ochrona danych osobowych - wybrane informacje ogólne.

Tekst obowiązującego rozporządzenia RODO.

 

Inspektor Ochrony Danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

Dariusz Kaj
tel.: 71 316 02 78
e-mail: iod@wroclaw.wsa.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach toczących się przed WSA we Wrocławiu postępowań sądowych.pdf
PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji w WSA we Wrocławiu.pdf
PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w WSA we Wrocławiu.pdf
PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego w WSA we Wrocławiu.pdf
PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych gromadzonych w WSA we Wrocławiu dla celów kontaktowych.pdf

Wersja XML